פרוטופ

כלאט ברזל בפורמולציה גרגרית לתיקון מחסורי ברזל (כלורוזה) בגידולים שונים

פרוטופ הינו מקור ברזל זמין לצמח, המיועד לטיפול של מחסור בברזל המתבטא בכלורוזה בעלים, בפרי קטן וחיוור ובנוף לא מפותח. התכשיר מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה. יישום לשורשים יספק משך פעילות ארוך יותר ואילו יישום עלוותי יביא להיעלמות מהירה יותר של סימני החסר.

דילוג לתוכן