נפטון

כלאט ברזל בפורמולציה גרגרית לשחרור איטי, לתיקון מחסורי ברזל (כלורוזה) בגידולים שונים

נפטון הינו מקור ברזל בשחרור איטי 10-12( שבועות) זמין לצמח, המיועד לטיפול של מחסור בברזל המתבטא בכלורוזה בעלים, בפרי קטן וחיוור ובנוף לא מפותח. התכשיר מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה. אופן היישום: יש ליישם את התכשיר באביב ובקיץ בהתאם לסוג הגידול, בעת השתילה או לפני תחילת שלב הצימוח הווגטטיבי. היישום יעשה ישירות לקרקע. יש לחזור על הטיפול בהתאם לצורך ובהתאם להמלצות המקצועיות.

דילוג לתוכן