מארס

תכשיר כלאט משולב: אבץ, ברזל ומנגן בפורמולציה גרגרית לתיקון מחסורים בגידולים שונים

מארס הינו מקור אבץ, ברזל ומנגן זמין לצמח המיועד לטיפול במחסורים המתבטאים בכלורוזה ובהצהבת עלים, בפרי קטן וחיוור ובנוף לא מפותח. התכשיר מסיס במים ונקלט במהירות בשורשים ובעלווה. יישום לשורשים יספק משך פעילות ארוך יותר ואילו יישום עלוותי יביא להיעלמות מהירה יותר של סימני החסר. אבץ הוא אבן יסוד בצמחים. משמש כקו-פקטור גדול לאנזימים רבים והורמונים כגון אוקסין, ייצור פחמימות (קרבוהידרט,) פרוטאינים וכן מסייע בהתפתחות הצמח. מחסורי אבץ גורמים למחסורי ברזל ויוצרים מופע דומה של מחסור בצמחים רבים. מארס הוא מוצר ייחודי של מולקולה המכילה את כל שלושת האלמנטים, אשר משרים אחד על השני את יציבותם בקרקע.

דילוג לתוכן